عبادات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق سده ۱۳ق کاغذ فرنگی جلد میشن مشکی لائی این اثر رساله است که نخست احکام عبادی و سپس اسرار عرفانسی و اخلاقی آنها را ذکر کرده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۰/۰۰۰
موضوع اثر : عبادات- عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان