خوشنویسی [مرقع]: ‎۳ سطر خط ممتاز نستعلیق صفویه

نظر شما:

سه سطر خط ممتاز نستعلیق دو و نیم دانگ با زمینه طلا اندازی شده و مجدول
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۱
پدید آورندگان : علی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، متن و حاشیه،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان