خوشنویسی [مرقع] : ‎۴ [چهار] سطر نستعلیق ممتاز صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق گویا از میر عماد پندنامه لقمان به فرزند است متن داخل جدول قرار دارد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۴
پدید آورندگان : میرعماد حسینی (خوشنویس) لقمان حکیم (مؤلف)
موضوع اثر : نصیحت و پند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان