خوشنویسی [مرقع]: سیاه مشق در هم صفویه

نظر شما:

سیاه مشق خط نستعلیق در هم به رقم عمادالحسنی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۰
پدید آورندگان : میر عماد الحسنی (۹۶۱ تا ۱۰۲۴ ه.ق) (خوشنویس)
موضوع اثر : سیاه مشق و تمرین خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان