خوشنویسی [مرقع]: ‎۴ [چهار] سطر خط صفویه

نظر شما:

۴ سطر به خط نسخ احتمالا با راساله قبلی یک متن است به لحاظ خط و وحدت موضوعی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۲
پدید آورندگان : میرعماد (خوشنویس)
موضوع اثر : کلمات قصار- اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان