الروضةالبهیة فی شرح‌اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جلد تیماج قهوه ای خط نسخ ۱۵ سطری- کاغذ فرنگی آهار مهره متن شرح و حاشیه ای است بر کتاب لمعه شهید اول که شهید ثانی شاگردش آن را شرح کرده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن مکی شهید اول (مولف اولیه) زنجانی (کاتب) شهید ثانی، زین الدین بن علی (شارح و حاشیه نویس)
موضوع اثر : فقه جعفری-نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره ماشینی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان