نسخه‌های پزشکی و صیغ و عقود صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق دارای ۵۹ برگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۹/۰۰۳
موضوع اثر : پزشکی - دستور العملها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان