طوطی نامه صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق کاغذ نخودی آهار مهره این نسخه طوطی نامه ضیاء الدین نخشبی است که از آغاز افتادگی دارد و از حکایت نهم تا حکایت پنجاه و دویم را شامل می شود
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۳/۰۰۲
موضوع اثر : داستان‌های تاریخی فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نازک ته‌نقش‌دار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان