زیارت امام رضا (ع) [طومار] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

طوماری درباره زیارت نامه امام هشتم(علی بن موسبی الرضا(ع) است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۸/۰۰۰
موضوع اثر : زیارتنامه‌ها -علی‌بن موسی الرضا (ع)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان