شرح الانموذج قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد تیماج مشکی ساده یک لا این نسخه، شرحی انموذج است که مولف آن محمد بن عبدالغنی اردبیلی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن عبدالغنی اردبیلی (شارح)
موضوع اثر : زبان عربی -نحو
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، تیماج مشکی یک لا،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان