ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی شکری و نخودی آهارمهره جلد تیماج مشکی ضربی این نسخه، رساله ای در فقه شیعی که آن را سید علی بن محمد طباطبائی تالیف نموده و این نسخه ازآغاز تا پایان کتاب وصایا را دربردارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن محمدعلی طباطبائی کربلائی (شارح) اسماعیل‌بن عبدالله خونساری (کاتب) جعفربن حسن محقق حلی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : از صفر ۱۲۵۸ قمری (قرن ۱۳) تا ۲۹ جمادی‌الاول ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : شکری و نخودی
جنس : کاغذ فرنگی و آهارمهره نازک، تیماج مشکی ضربی،
تکنیک : دست نویس، ترنج و سر ترنج و جدول ضربی، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان