دفتر ‎۸ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق تحریری کاغذ فرنگی خط دار جلد تیماج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۴۳/۰۰۸
پدید آورندگان : یدالله حسینیان (مؤلف و کاتب)
موضوع اثر : اسلام -- مقاله‌ها و خطابه‌ها- قرآن (تفاسیر)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خطدار جدید، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان