منشات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق شکسته قرن۱۴ق کاغذ فرنگی نخودی جلد تیماج قهوه ای این نسخه، مجموعه ای از نامه ها که کاتب به حسب الخواهش کربلایی حسین نور چشمی به جهت مهارت نوشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : مصطفی‌بن محمد شفیع موسوی (کاتب)
موضوع اثر : نامه نگاری
تاریخ خلق : از نامعلوم تا صفر ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی نخودی، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان