جنگ علوم غریبه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ قرن۱۳ق کاغذ فرنگی آبی جلد تیماج عنابی عطف تیماج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۰۱/۰۰۰
موضوع اثر : علوم غریبه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج عنابی، چرم تیماج مشکی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آبی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان