ذخیره خوارزمشاهی صفویه

نظر شما:

کتابی است حجیم و مبسوط که به لحاظ جامعیّت و شمول بر جمیع اجزاء و مباحث مختلف علم پزشکی از همان زمان تألیف همواره مطمح نظر متطبّبین و طلاّب این شعبه از علم بوده و در نزد آنان از امّهات و ارکان بسایط پزشکی و در ردیف قانون ابن‌سینا و حاوی رازی و ستةعشر جالینوس به شمار می‌رفته است. این کتاب ارزشمند در ده «کتاب» و هر کدام مشتمل بر چندین «گفتار» و «باب» و «جزو» و «فصل» است. جرجانی در سال ۵۰۴ ق آغاز به تألیف این اثر کرده و آن را به سلطان قطب‌الدّین ابوالفتح محمّد پسر خوارزمشاه ارسلان تکین اهداء نموده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : جرجانی، زین‌الدّین ابوابراهیم سیّداسماعیل بن سیّدحسن (نامعلوم) احمدبن محمد موسوی (خطاط)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : رمضان ۱۰۷۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان