من منشات افضل الفضلایی آقا حسین صانه الله تعالی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۷۹/۱۱۱
پدید آورندگان : حسین‌بن محمد محقق خوانساری (نامعلوم)
موضوع اثر : وقفنامه‌ها - نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
برچسب‌ها :