الثلاثیات

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : قاسم بن علی صفار سبزواری (خطاط)
موضوع اثر : اخلاق - حدیث
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
برچسب‌ها :