قلمدان قدیسین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری دارای رقم "ابوالحسن شیرازی"و تاریخ"۱۳۱۷"فاقد مهر مقواکار، تزیینات به شکل افقی بر روی آن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۶۰
پدید آورندگان : ابوالحسن شیرازی (قلمدان نگار)
موضوع اثر : مریم
تاریخ خلق : ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان