قلمدان چهره پردازی افشاریه

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری دارای رقم "صادق الوعد"و تاریخ"۱۱۵۷" فاقد مهر مقواکار. تزیینات به شکل افقی بر روی آن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۷۶
پدید آورندگان : آقا صادق (نگارگر)
موضوع اثر : استاد و شاگرد
تاریخ خلق : ۱۱۵۷ قمری (قرن ۱۲)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان