آب خشک کن

نظر شما:

اثر از سه جنس متفاوت تشکیل شده است. شامل چوب، سنگ و فلز است. قسمت بالایی شامل یک دسته و یک قاب که اطراف آن با سنگ پوشانده شده است و دارای تزئینات گیاهی است. در زیر آن یک قطعه چوب به حالت نیم دایره وجود دارد که توسط یک پیچ به قسمت بالایی وصل شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۰۴
رنگ : -
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :