اسطرلاب مسطح شمالی صفویه

نظر شما:

این ابزار یک اسطرلاب مسطح شمالی است سازنده این اسطرلاب و این ابزار نمونه بارز یک اسطرلاب تقلبی است نام سازنده اسطرلاب ذکر نشده است اما در مرکز ام آن نوشته شده است: سفارش علوی ۱۱۱۲ . و دارای قطعات ام ، حلقه، عروه، صفایح ، عنکبوت، عضاده و قطب است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۲۳
موضوع اثر : ابزار نجومی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : برنجی
جنس : برنج، برنج،
تکنیک : حکاکی ، مشبک کاری، حکاکی، لحیم کاری، ریخته گری،
ابعاد : ضخامت (۶ میلیمتر) قطر (۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : جهان نما
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان