اسطرلاب مسطح شمالی صفویه

نظر شما:

این ابزار یک اسطرلاب مسطح شمالی است سازنده این اسطرلاب و سال ساخت آن روی اسطرلاب ذکر نشده است این اسطرلاب از نظر نوع مقیاس ها یی که به ویژه در پشت اسطرلاب حک شده است و نیز نع (؟) خط و تزیینات مشابه اسطرلاب های دوره صفویه است . و دارای قطعات ام ، حلقه، عروه، صفایح ، عنکبوت، عضاده و قطب است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۲۱
موضوع اثر : ابزار نجومی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : برنجی
جنس : برنج، برنج،
تکنیک : حکاکی ، مشبک کاری، لحیم کاری، حکاکی، ریخته گری،
ابعاد : طول (۶ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۸ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : جهان نما
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان