کتیبه مشبک

نظر شما:

کتیبه مشبک فولادی به شکل ترنج و کتیبه مشبک دارای حاشیه ای در حدود ۲ سانتی متر هستند که نقوش در میان آن اجرا شده است .طرح های اجرا شده شامل کتیبه ها، نقوش اسلیمی، گل ها و برگ ها است.متن کتیبه مشبک با خط ثلث بسیار زیبایی اجرا شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۷۸
موضوع اثر : اسماء الهی
رنگ : فولادی
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط ثلث, اسماء الهی