کتیبه فولادی صفویه

نظر شما:

یک نیم ترنج کوچک به خط نسخ و با نقوش تزیینی اسلیمی و ختایی مشبک کاری شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۹۳
موضوع اثر : اسماء الهی
تاریخ خلق : (قرن ۱۱)
رنگ : فولادی
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان