کتیبه فولادی صفویه

نظر شما:

بخشی از یک کتیبه بازوبندی نصف کتیبه موجود است. با خط ثلث اجرا شده است. متن کتیبه در این صفحه مشبک به صورت طولی در میان اسلیمی هایی که در سه ناحیه به صورت مارپیچ دیده می شوند، اجرا شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۰۸۲
موضوع اثر : اسماء الهی
رنگ : فولادی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اسماء الهی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان