قلم تذهیب

نظر شما:

این اثر به صورت یک شی بلند و باریک دارای نوک بسیار ریز و ظریفی است که جهت خط کشی و نقطه گذاری در تذهیب به کار می رفته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۷.۰۰۱۱۸
برچسب‌ها : ​تذهیب