نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مظفرالدین میرزا ولیعهد به میرزا محمد خان مبنی بر منظور نمودن مواجب مرحوم میرزا رحیم خان پیشخدمت در حق ورثه و برادر زاده وی و تقاضای صدور فرمان در این خصوص به تاریخ ۱۳۱۲ق و به خط شکسته تحریری کاغذ کرم رنگ و یک مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۳۱۵
موضوع اثر : مظفرالدین میرزا ولیعهد
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان