مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمد علی و نصرالله فرزندان عباس بابوکانی و حوابیگم فرزند میر محمد با آقا میرزا عبدالوهاب پیرامون واگذاری یک طاق از قریه بابوکان ماربین اصفهان به خط شکسته تحریری دارای کاغذ کرم رنگ و۷ مهر بر روی سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۴۲۴
موضوع اثر : واگذاری املاک
تاریخ خلق : ۴ محرم ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان