رسید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید وجه پرداخت شده توسط میرزا عبدالصمد از بابت شهریه مزار امیر کبیر به تاریخ ۱۲۹۶ق دارای خط شکسته تحریری و یک مهر در پایین سند
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۸۰۵
موضوع اثر : میرزا عبدالصمد
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : قاجاریه, امیرکبیر
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان