لفاف قلمدان

نظر شما:

لفاف قلمدان مخمل ساده به رنگ نارنجی- قهوه ایی. در بخشهایی رفته گی دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۰۹.۱۰۱۰۱
برچسب‌ها : منسوجات