نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی حاجی ابوالقاسم به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی پیرامون ارسال قند و شکر و برات به تاریخ ۱۳۰۰ق و خط شکسته تحریری دارای کاغذ صورتی رنگ و یک مهر بر روی پاکت نامه
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۳۵۴
موضوع اثر : نامه ی حاجی ابوالقاسم به حاجی محمد حسین تاجر کازرونی
تاریخ خلق : ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : صورتی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : کیوان بخشی
برچسب‌ها : قاجاریه, برات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان