نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حشمت الدوله به مهدی خان سرهنگ پیرامون تنخواه مالیاتی قاسم خان سرتیپ به تاریخ ۱۳۱۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۵۱۲
موضوع اثر : نامه حشمت الدوله به مهدی خان سرهنگ
تاریخ خلق : ۲۴ رمضان ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : کوروش اصغری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان