نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ی محمد کریم به حاجی سید حسین رویس التجار پیرامون تقاضای ارسال چای و پرداخت وجه به موسی به انضمام یک برگ رسید دریافت پاکت نامه به تاریخ ۱۳۴۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۰۶۷
موضوع اثر : نامه ی محمد کریم به حاجی سید حسین رویس التجار
تاریخ خلق : ۸ شوال ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان