یادداشت-صورتحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تعدادی یادداشت و صورتحساب به تاریخ ۱۳۲۸ق و خط سیاق و شکسته دارای کاغذ سبز و کرم رنگ و ۶ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۲۵
موضوع اثر : تعدادی یادداشت و صورتحساب
تاریخ خلق : ۲۸ رجب ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم-سبز
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان