۹۰۰۰ریالی سیاه گوش جمهوری اسلامی

نظر شما:

۹۰۰۰ریالی سیاه گوش با تصویر کامل سیاه گوش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۱۰.۰۲۹۸۴
پدید آورندگان : اتلیه دبیرخانه شورای عالی تمبر (اجرا)
موضوع اثر : تصویر کامل سیاه گوش
تاریخ خلق : ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ