مصالحه‌نامه مزرعه سیاهگل بین میرعبدالله زنگنه با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۳۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین میرعبدالله فرزند رشید زنگنه با عبدالعزیز جهانسوز در خصوص فروش مزرعه سیاه‌کل در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۶ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۳ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۱
موضوع اثر : مزرعه سیاهگل میانه
تاریخ خلق : ۲ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان