نامه

نظر شما:

نامه ای با مهر علی به حاجی سیدحسین تاجر بهبهانی در خصوص بدهی به رئیس التجار و تقاضای خرید اقلام سیاهه ارسالی و محاسبه وجه آن دارای کاغذ نخودی و دو مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۵۱۹
موضوع اثر : نامه ای با مهر علی به حاجی سیدحسین تاجر بهبهانی د
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : پارچه