صورتحساب حواله وجه خواجه رستم و حاجی‌علی‌نقی کاشی ۱۳۰۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب حواله وجه خواجه رستم و حاجی‌علی‌نقی کاشی به تاریخ ۱۳۰۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۳۳
موضوع اثر : صورتحساب
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان