قبض رسید تاجر مسیحی از بابت برات طهران ۱۳۰۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید خواجه تاجر مسیحی از بابت برات طهران توسط محمدکاظم تاجر قزوینی ۹ صفر ۱۳۰۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۵۰
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۹ صفر ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان