قبض رسیددریافت مالیات ملک اختصاصی شخصی میرزاابوطالب در کرباسده قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید دریافت مالیات ملک اختصاصی شخصی میرزاابوطالب در کرباسده به تاریخ ۱۲۹۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۹۱
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان