صورت اجاره بندی املاک جوبنه رشت به تاریخ ۱۳۰۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اجاره بندی املاک جوبنه رشت به تاریخ ۱۳۰۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۷
موضوع اثر : صورت اجاره
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان