قبض رسیددریافت برنج توسط نوروزعلی ۱۳۴۹ق پهلوی

نظر شما:

قبض رسید دریافت برنج توسط نوروزعلی به تاریخ ۱۳۴۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۱۰۳
موضوع اثر : قبض رسید
تاریخ خلق : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان