نامه از طرف برادران میرزااف به حسین آقا ملک شعبان ۱۳۴۸ پهلوی

نظر شما:

نامه از طرف اداره برادران میرزااف به حسین آقا ملک پیرامون قیمت فرش خریداری شده، شعبان ۱۳۴۸
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۰۰
پدید آورندگان : برادران میرزا اف (صادرکننده)
موضوع اثر : خرید فرش
تاریخ خلق : ۶ شعبان ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان