معرفی خط متن و سجلات تعدادی از علما و روحانیون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

معرفی خط متن و سجلات ۱۴ تن از علما و روحانیون
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۸۵
موضوع اثر : سجلات روحانیون
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : سجلات, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان