پاکت نامه مربوط به حوالجات، قبوض، قبالجات ملک التجار تبریزی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پاکت های نامه مربوط به اسناد، حوالجات، قبوض، قبالجات املاک ملک التجار تبریزی که به فرزندش حسین آقا ملک برا ی پی گیری امور املاک و رفع توقیف سپرده است
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدید آور)
موضوع اثر : پاکت نامه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی، کرم، سبز و آبی
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان