سکه ۵ ریالی حافظ ۱۳۷۴ جمهوری اسلامی

نظر شما:

سکه ۵ ریالی حافظ ، سال ۱۳۷۱ با نوشته جمهوری اسلامی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۰۴۰
تاریخ خلق : ۱۳۷۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : برنجی
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : موسسه تمبر باقری
برچسب‌ها :