سکه ۱۰ ریال فردوسی۱۳۷۳ جمهوری اسلامی

نظر شما:

سکه ۱۰ ریالی فردوسی ، سال ۱۳۷۱ با نوشته جمهوری اسلامی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۰
تاریخ خلق : ۱۳۷۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : برنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
فروشنده : موسسه تمبر باقری
برچسب‌ها :