سکه نقره مراد آق قویونلو ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

سکه نقره مراد آق قویونلو
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۲۵
تاریخ خلق : از ۹۰۳ قمری (قرن ۱۰) تا ۹۰۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان