سکه نقره رستم آق قویونلو ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

سکه نقره رستم آق قویونلو (۹۰۲-۸۹۷ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۵۳
تاریخ خلق : از ۸۹۷ قمری (قرن ۹) تا ۹۰۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان