سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۲۹ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۴۹
تاریخ خلق : ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان